Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht welke wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens en de daaruit volgende producten, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.

Copyright
De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Praatzuil•NL als onderdeel van Keyservice B.V. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Keyservice B.V. is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Keyservice B.V., tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Keyservice B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie van derden
De op deze website geplaatste informatie welke van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de mening weer van de desbetreffende derde. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige website welke is gelinkt van of naar deze website.

Algemene Voorwaarden
Door het openen van deze website of het gebruiken en/of downloaden van informatie van Praatzuil•NL en bij het aangaan van een samenwerking of het afnemen van een product via Praatzuil.NL stemt u uitdrukkelijk in met onze Algemene Voorwaarden. Andere voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen. U ontvangt onze Algemene Voorwaarden op en bij een aanvraag.

Kennis maken met de Praatzuil ?
Neem voor een bezichtiging of afspraak contact met ons op via 070 - 347 20 49.

Nieuwsbrief:

Voornaam: Achternaam: Email: